For å kunne yte bedre service har vi opprettet et kundesenter på Internett. Her kan du registrere nye saker, sjekke status på tidligere registrerte saker eller søke i kunnskapsdatabasen vår.

Hvis du vil registrere en sak, klikker du på Ny sak. Hvis du vil sjekke status på saker du tidligere har registrert, må du logge deg inn først.

Vi håper du får nytte av vårt kundesenter!